Kits de extracción de ácidos nucléicos y reactivos para electroforesis